polskie

1. język należący do grupy języków zachodniosłowiańskich, używany w Polsce; język polski;
2. przedmiot lekcyjny lub lekcja poświęcone nauce języka polskiego; język polski

występowanie:Słownik ortograficzny języka polskiego - Muza 2001, 2005, 2006 - T. Karpowicz
odmienność:tak
Xpolskich, polskiego, polskiemu, polskim, polskimi
~polskie


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)