zuchelek

skrawek, mały kawałek czegoś

występowanie:Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny - Kurpisz 1994-2005 - H. Zgółkowa
odmienność:tak
Pzuchelka, zuchelkiem, zuchelkowi, zuchelku
Szuchelków
Zzuchelkach, zuchelkami, zuchelkom
zzuchelki


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)