zuchwalstwowystępowanie:Słownik ortograficzny języka polskiego - Muza 2001, 2005, 2006 - T. Karpowicz
odmienność:tak
Uzuchwalstwa, zuchwalstwem, zuchwalstwie, zuchwalstwu
Vzuchwalstw, zuchwalstwach, zuchwalstwami, zuchwalstwom


Synonimy:

1. zuchwałość, rozzuchwalenie, tupet, bezczelność, bezceremonialność, nonszalancja, buta, impertynencja, arogancja, hucpiarstwo, hardość, rozwydrzenie, chojractwo, kawalerska/ ułańska fantazja

2. postępek łajdactwo, draństwo, występek, hucpa, sprawka, niegodziwość
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)