diseksualizm

obojnaczość, obupłciowość, dwupłciowość, obojnactwo, hermafrodytyzm;
1. u zwierząt: jednoczesne występowanie gruczołów rozrodczych męskich i żeńskich w organizmie lub gruczołu obojnaczego;
2. u człowieka: wrodzona wada rozwojowa polegająca na istnieniu u tej samej osoby gonad męskich i żeńskich

występowanie:Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny - Kurpisz 1994-2005 - H. Zgółkowa
odmienność:tak
Ndiseksualizmach, diseksualizmami, diseksualizmom
Qdiseksualizmem, diseksualizmie, diseksualizmowi, diseksualizmu
Tdiseksualizmów
sdiseksualizmy


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)