zrywka

1. ściąganie ściętych drzew do drogi lub miejsca załadunku;
2. ucieczka, samowolne oddalenie się z jakiegoś miejsca (np. ucieczka z lekcji)
Zobacz więcej

zrywarka

1. samobieżny spulchniacz podłoża;
2. maszyna do usuwania starych nawierzchni;
3. maszyna do badania wytrzymałości materiałów lub części konstrukcyjnych na rozciąganie, zginanie, ściskanie
Zobacz więcej

zrywać

1. odłączać coś gwałtownie, szarpiąc, za pomocą siły
2. rwąc rozdzielać coś na części;
3. tracić z kimś kontakt, odcinać się;
4. zrywać się - gwałtownie wstawać, podrywać się
Zobacz więcej

zryw

1. nagłe ruszenie z miejsca, poderwanie się; gwałtowne przyspieszenie;
2. zdecydowana akcja, energiczne zabranie się do dzieła, zwiększenie wysiłku, tempa pracy
Zobacz więcej