ZSR

1. skrót od: Zasadnicza Szkoła Rolnicza;
2. skrót od: Związek Spółdzielni Robotniczych;
3. skrót od: Związek Spółdzielni Rybackich
Zobacz więcej

ZSP

1. skrót od: Zrzeszenie Studentów Polskich;
2. skrót od: Zawodowa Straż Pożarna;
3. skrót od: Zasadnicza Szkoła Poligraficzna
Zobacz więcej

ZSMW

skrót od: Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (organizacja powstała ze Związku Młodzieży Wiejskiej w roku 1973)
Zobacz więcej

ZSMP

[czytaj: zet-es-em-PE]
1. skrót od: Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej;
2. skrót od: Zawodowe Studium Medyczne Pielęgniarstwa
Zobacz więcej

zsiekać

1. pociąć coś na drobne kawałki jakimś narzędziem tnącym;
2. zabić lub poranić kogoś przy użyciu broni białej;
3. w odniesieniu do wiatru lub deszczu: uderzyć mocno, boleśnie
Zobacz więcej

zsiec

1. zabić kogoś używając broni białej lub strzelając z broni palnej; pociąć na kawałki; posiekać; porąbać;
2. wysmagać, wychłostać;
3. zżąć, skosić
Zobacz więcej