zrównanie

powierzchnia pozioma lub prawie pozioma, wytworzona na skutek niszczenia wzniesień powierzchni Ziemi przez procesy denudacyjne; powierzchnia zrównania
Zobacz więcej

zróść

zróść się - przestarzale: zrosnąć się:
1. np. o kości, brzegu rany, organizmach żywych: złączyć się przez rozwijanie się odpowiednich tkanek;
2. książkowo, przenośnie:
a) złączyć się w całość;
b) zespolić się, zjednoczyć się z kimś lub z czymś
Zobacz więcej