zrost

1. zrośnięcie się czegoś;
2. bliznowata tkanka powstała w wyniku choroby lub operacji;
3. wyraz powstały z połączenia kilku wyrazów zachowujących układ składniowy i postać morfologiczną
Zobacz więcej

zrosnąć

zróść się (przestarzale); zrosnąć się:
1. np. o kości, brzegu rany, organizmach żywych: złączyć się przez rozwijanie się odpowiednich tkanek;
2. książkowo, przenośnie:
a) złączyć się w całość;
b) zespolić się, zjednoczyć się z kimś lub z czymś
Zobacz więcej

zrosić

1. pokryć rosą;
2. pokryć, polać kroplami wody; skropić, spryskać;
3. zrosić się - pokryć się, zostać pokrytym rosą, kroplami wody
Zobacz więcej

zripostować

zaripostować;
1. odpowiedzieć komuś na zarzuty celnie i szybko; zareplikować;
2. w szermierce: zadać cięcie lub pchnięcie bezpośrednio po udanej własnej zasłonie
Zobacz więcej